Curulis
O Firmie


WWW: https://www.curulis.pl/

Adres: Wiosny Ludów 2

Telefon: 616262641

Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 61-831


Opis


Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST to powszechnie przyjęte określenie dla reguły limitowania zadłużenia samorządu terytorialnego. Do zobowiązań ujmowanych w celu obliczenia IWZ zalicza się przypadające w danym roku budżetowym następujące spłaty:

  • rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  • zobowiązań dłużnych zaciąganych na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów,
  • zobowiązań dłużnych zaciągniętych w celu wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  • rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Dokładne informacje na temat wskaźników zadłużenia JST zostały zamieszczone pod linkiem curulis.pl.

Utworzono: 2018-10-02

Społeczość
Oceń firmę (0 z 0 głosów)Zostaw Komentarz


Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.

INNE NAJBLIŻSZE FIRMYM&K MED Kursy Ratowania

RAJSKI SŁAWOMIR "SELECT"

Winnetoo© Copyright 2019 - www.dodn.wroclaw.pl